compo image
  1. COMPO
  2. Rady a tipy
  3. Péče o rostliny
  4. Základy
  5. Přírodní zahradničení
  6. Podpora včel a jiných užitečných živočichů na zahradě

Podpora včel a jiných užitečných živočichů na zahradě

Vaše zahrada může poskytnout domov nejen rostlinám, velmi dobře se zde ale také mohou cítit různí užiteční živočichové. Pomozte divokým včelám a čmelákům, ropuchám a ještěrkám, ale také savcům, jako jsou ježci, kuny, lasičky a samozřejmě také ptákům najít na vaší zahradě pěkný úkryt. Ukážeme vám, jak můžete tyto užitečné živočichy podpořit.

compo image

Proč jsou divoké včely pro náš ekosystém tak důležité

Ve střední Evropě existuje více než 500 druhů včel. Rozlišují se včely medonosné, včely čalounice, pískorypky, hedvábnice, ploskočelky, pilorožky a pelonosky. Všechny druhy včel s výjimkou včel medonosných se nazývají divoké včely.

Divoké včely zajišťují vedle včel medonosných opylování rostlin. Pokud nejsou nablízku žádné včelí úly, přebírají divoké včely a čmeláci opylování našich zahradních rostlin jako jsou keře bobulovin, jabloně nebo slunečnice.

Většina divokých včel žije samotářsky. Vytvářejí si trubicovitá hnízda v dutých stoncích nebo ve shnilém dřevě a rostlinném materiálu. Vezmou ale zavděk i štěrbinami ve zdech.

Divoké včely mají rády teplo. V důsledku tepelného vyzařování jsou proto přitahovány lidskými obydlími. Člověka se nebojí. Jsou ideální jako objekt pozorování, protože nemají agresivní chování.

Bohužel však také patří mezi ohrožený hmyz. Jejich počet v posledních 20 až 30 letech rapidně klesl. Důvodem je, že nalézají pouze málo potravy a hnízdišť a zimovišť je také velmi málo.

Podpora správných druhů rostlin pro divoké včely

Následující rostliny slouží jako materiál pro stavbu hnízd a napomáhají tak usídlení divokých včel:

  • Balkonové a zahradní rostliny: šípková růže, skalník, vrba, ovocné dřeviny, rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, vikev, měsíček lékařský
  • Rostliny vhodné pro vlhká místa: pryskyřník, kyprej vrbice, mochna přímá
  • Rostliny pro suchá, kamenitá místa: mochna plazivá, hadinec, svlačec rolní, zvonek řepkovitý
  • Rostliny pro suchá a slunná místa (chudé louky): rozrazil ožankovitý, zvonek, mochna

Některé divoké včely se specializují na určité rostliny, které jim poskytují požadovanou výživu, a nemohou přejít na jiné kvetoucí rostliny. Podporou biotopů se vrací různorodost vegetace, která včelám opět slouží jako potrava.

Jednoduché tipy a triky

Takto můžete na zahradě podporovat užitečné živočichy

Opylovači rostlin

Divoké včely

Požírači škůdců

Ještěrky

Zahrádkářův pomocník

Ježek

Na lovu myší

Draví ptáci

Sdílet