compo image
  1. COMPO
  2. Rady a tipy
  3. Péče o rostliny
  4. Balkonové a kbelíkové rostliny
  5. Tipy pro přezimování balkonových a kbelíkových rostlin

Přezimování středomořských balkonových a kbelíkových rostlin

Aby jste se i v příštím roce mohli těšit z vašich balkonových a kbelíkových rostlin, měli byste s ohledem na nadcházející zimu věnovat pozornost několika věcem. Odlišnost jednotlivých rostlin odpovídá individuálním nárokům na optimální přezimování. Zde se dozvíte, jak můžete pro své kbelíkové rostliny nejlépe zajistit přečkání zimy.

compo image

Přezimování v závislosti na daném druhu

Až na několik výjimek musí být všechny rostliny v nádobách s omezeným objemem zeminy chráněny před minusovými teplotami. To je dáno tím, že kořenové baly rostlin v květináčích a kbelících nejsou tak chráněné jako v zemi a mohou rychle prozmrznout. Zatímco teplomilné exotické druhy musí přezimovat v domě, zahradní rostliny v kbelících mohou s vhodnou zimní ochranou zůstat i venku. V zásadě platí: Čím kratší dobu jsou rostliny uchovávány na spíše nevyhovujících zimovištích, tím méně jsou oslabeny. Naše balkonové a kbelíkové rostliny pocházejí z nejrůznějších oblastí. Měla by se tedy zohlednit individuální tolerance rostlin vůči chladu a naplánovat vhodné termíny přemístění rostlin v závislosti na jejich druhu.

compo image

Nejrůznější požadavky rostlin na zimoviště

Venkovní přezimování rostlin
Rostliny, které mohou přezimovat venku, jsou např. buxus, růže a vavřín a bobkovišeň lékařská. Než jim na konci podzimu poskytnete zimní ochranu, musíte je pročistit, to znamená, že odstraníte poškozené výhonky a listy. Potom kbelíky obalte netkanou textilií, bublinkovou fólií nebo jinými izolačními materiály a postavte je na dřevěné nebo polystyrenové desky. Doporučuje se zakrýt fólií také zeminu, aby nezamrzla. Nadzemní části chraňte, pomocí smrkových větví nebo staré deky, pouze v případě trvalého mrazu. Shromážděte rostliny u stěny domu, aby byly chráněné před větrem a deštěm.

Níže uvedené rostliny mohou v případě mírných zim, resp. se zimní ochranou zůstat venku: ořechoplodec, hortenzie, levandule, rozmarýn, růže, skimmie, libavka hrotitá (pernetya).

Hlavně světlé stanoviště
Stále zelené rostliny jako oleandr, olivovník, citrusové rostliny, jehličnany a některé druhy bambusu potřebují pro přezimování světlo a teploty mezi 5 °C a 10 °C. Pro tento účel jsou vhodné nevytápěné, světlé suterénní místnosti, schodiště nebo garáže. Také rostliny, které kvetou v zimě, jako např. kamélie, musí mít pro přezimování dostatek světla.

Typické teploty pro zimní zahrady se pohybují mezi 10–15 °C. Téměř všechny kbelíkové rostliny se v tomto světlém, chladném a vzdušném prostředí cítí dobře.

Nechte případně přezimovat v temnu
Rostliny, které se zbavují listů, a také razantně sestříhávané rostliny mohou přezimovat i v temnu, pokud jsou zde dostatečně nízké teploty (0–5 °C). Týká se to např. durmanu libovonného a fuchsie.

Důležité pro přezimování balkonových a kbelíkových rostlin

Od září dbejte na to, abyste rostliny příliš nezalévali, aby kořenové baly vašich rostlin nebyly příliš vlhké. Tímto způsobem se zamezí tvorbě hniloby na zimovišti.

Správný moment pro přemístění závisí na dané rostlině. Obecně platí: bylinky jsou zpravidla citlivější než stále zelené dřeviny a snášejí chlad hůře než opadavé rostliny.

Většina kbelíkových rostlin by měla být před přezimováním asi o 1/3 seříznuta. Výjimku tvoří oleandr, protože na jeho výhoncích se květy na příští rok tvoří již na podzim. Listy a výhonky napadené chorobami razantně seřízněte a zlikvidujte jako bioodpad. Nekompostujte je.

Než rostliny přemístíte na jejich definitivní zimoviště, měli byste zkontrolovat, zda na rostlinách neulpívají škůdci. Neumisťujte rostliny na zimovišti příliš blízko k sobě. Zajistěte dostatečné větrání a pravidelně své svěřence kontrolujte a odstraňujte staré listy.

Obecně platí: Čím je zimoviště světlejší, tím může být teplejší, čím je tmavší, tím musí být chladnější.

V zimě rostliny zalévejte mírně, ale nenechte je vyschnout. Rostliny přezimovávané v temnu se v zimě skoro nezalévají.

Sdílet