compo image
  1. COMPO
  2. Rady a tipy
  3. Péče o rostliny
  4. Základy
  5. Zemina a kompost
  6. Různé půdní typy – stručný přehled

Různé půdní typy – stručný přehled

Pokud chcete na jaře nebo v létě založit zelený travní koberec, louku s divokými květinami nebo velký zeleninový záhon, potřebujete nejen kvalitní semena a rostliny, ale také vhodnou půdu. Proto vám ukážeme, jaké půdní typy existují a jak se od sebe liší. Dozvíte se také, jak připravit půdu před výsevem nebo výsadbou.

Půda

Půda tvoří základ naší flóry a fauny: Mikroorganismy, žížaly, brouci potřebují určité podmínky stejně jako ovocné stromy, bobulové keře, trvalky, zelenina nebo trávník. Naše půda se obecně skládá z písku, jílu, vápníku, spraše, štěrku a humusu.

compo image

Čtyři hlavní půdní typy

Zpravidla lze rozlišit čtyři hlavní půdní typy. Podíl písku, spraše nebo jílu je pro příslušnost k jednomu ze čtyř půdních rozhodujícím faktorem:

  • písčitá půda
  • sprašová půda
  • jílovitá půda
  • hlinitá půda

Rozdělení do čtyř půdních typů vychází z rozdílné velikosti jednotlivých zrn. Například písek zahrnuje zrna o průměru 0,063 až 2 milimetry, zrna o velikosti 0,002 až 0,063 milimetru se považují za spraš a všechna zrna o průměru menším než 0,002 milimetru se nazývají jíl. Zjednodušeně řečeno, písčité půdy mají nejhrubší zrnitost, zatímco jílovité jsou obzvlášť jemné. Pouze hlíně není přiřazena žádná specifická velikost zrn. Vymyká se tedy trochu měřítkům. Hlinité půdy se skládají z písku, jílu a spraše v přibližně stejném poměru.
Mimochodem, tyto čtyři půdní typy se obvykle nevyskytují v čisté podobě, ale dochází mezi nimi k plynulým přechodům. Existuje tak například hlinitopísčitá půda, jílovitohlinitá půda nebo písčitá sprašová půda.

Na čem závisí kvalita dobré zahradní půdy?

V podstatě lze říci: Tajemství tkví v kombinaci. Pokud se zahradní půda skládá pouze z jedné složky, například výhradně z písku nebo jílu, je pro většinu rostlin nevhodná. Pokud se však v dané směsi nacházejí i ostatní složky, vzájemně se doplňují.
Kromě toho hrají důležitou roli také vápník a humus, které společně ovlivňují kyselost, schopnost zadržovat vodu a obsah živin.

compo image

1. Půdní typ: Písčitá půda

Podívejme se nejprve na písčité půdy. Čistě písčitá půda a sprašová písčitá půda se obecně vyznačují určitou chudostí na živiny, dobrým provzdušněním, schopností se rychle zahřát a suchostí. Vzhledem k hrubé zrnitosti této půdy jí může dešťová voda snadno prosakovat, takže je půda již po krátké době opět suchá. Propustnost vody je tedy velmi dobrá, zadržovací schopnost půdy je nízká. Písčitá půda se také poměrně rychle zahřívá, což urychluje proces vysychání.
Díky hrubozrnné struktuře se do půdy dostává velké množství kyslíku. To je prospěšné zejména pro půdní živočichy, kteří dýchající vzduch a rozkládají odpadlé a odumřelé části rostlin. Písčitá půda však není bohatá na živiny. To je způsobeno jednak její nízkou zadržovací schopností, jednak její vysokou propustností vody, která způsobuje, že se s prosakující vodou vyplavují i živiny.
Má to však jednu malou výhodu: Písčitou půdu lze velmi dobře zpracovávat – a rostliny, které mohou růst na písčitých půdách, jsou rády, že nehrozí nebezpečí zamokření.

Zahrádkářský tip pro písčité půdy: Kvalitu půdy můžete zlepšit například tím, že do ní zapracujete hlinitou půdu a velké množství kompostu. Tím se zvýší její schopnost zadržovat živiny a vodu. Při péči o rostliny byste měli dbát také na pravidelnou zálivku a hnojení. Zde platí: Zalévejte a hnojte střídmě, zato ale v pravidelných, kratších intervalech. Kromě toho může dodatečná vrstva mulče zabránit odpařování a silným teplotním výkyvům.

Extra tip: Písčitá půda obvykle obsahuje málo vápníku, a proto reaguje velmi kysele, tj. má nízkou hodnotu pH. Pokud jste například založili trávník na spíše písčité půdě, měli byste ji v případě potřeby vápnit. Nejlepší je provést rozbor půdy, který vám ukáže, jaké živiny se v půdě nacházejí a kde je třeba provést změny. Testy pro takovou analýzu jsou k dispozici v zahradnických centrech.

Tip na výsadbu: Na lehkých, chudých půdách pěstujte nenáročné divoké květiny nebo trvalky, jako jsou bělozářka liliovitá, kručinka barvířská, divizna velkokvětá, levandule, liliochvostec mohutný, flox nebo svízel syřišťový.

compo image

2. Půdní typ: Hlinitá půda

Čistě sprašová půda se vyskytuje velmi zřídka, v mnoha regionech se jedná spíše o písčitou nebo hlinitou sprašovou půdu. Podle toho, o jaký půdní typ se jedná, má půda různé vlastnosti. Například hlinitá sprašová půda je poměrně humusovitá a má dobrou zadržovací schopnost. Kromě toho mohou rostliny půdu poměrně dobře prokořenit. Celkově je považována za poměrně úrodnou a vhodnou pro širokou škálu rostlin. Silný déšť však může způsobit zamokření. Poněkud jinak vypadá situace u písčité sprašové půdy: Její propustnost je výrazně vyšší a nebezpečí zamokření je proto nepatrné. Ačkoli písčitá sprašová půda zadržuje o něco více vody a živin než čistě písčitá půda, mnoha rostlinám to však nestačí. Pomoct může trocha humusu a kvalitní zeminy, které zároveň zvýší zadržovací schopnost.

Zahrádkářský tip pro sprašovou půdu: Zadržovací schopnost písčité sprašové půdy můžete zlepšit přidáním hlinité půdy a kompostu. Naopak hlinitou sprašovou půdu lze zkypřit trochou písku.

Tip pro výsadbu: Na hlinitých sprašových půdách lze velmi dobře pěstovat různé rostliny, například růže, bobulovité keře, ovocné stromy nebo zeleninu. Naopak na písčitější půdě se cítí dobře spíše nenáročné rostliny.  

compo image

3. Půdní typ: Jílovitá půda

Na rozdíl od lehké písčité půdy patří jílovitá půda k „těžkým půdám“, které nepropouštějí vodu a lze je jen obtížně obdělávat.
Místo křemene nebo úlomků hornin se jílovité půdy skládají převážně z jemnozrnných jílových minerálů. Ty mají schopnost nasáknout vodu a nabobtnat. Trvá však poměrně dlouho, než půda vyschne a minerály se opět smrští. Pro čerstvý kyslík už tedy nezbývá místo. Zvyšuje se riziko zabahnění a zamokření. Pokud jílové minerály po delší době vyschnou, smrští se, ale extrémně přitom ztvrdnou, což – stejně jako v případě, kdy jsou nasáklé vodou a těžké – obdělávání opět ztěžuje.

Přestože má půda dobrou schopnost zadržovat vodu a vysoký obsah živin, rostlinám příliš nepřeje: Drobné částice jílu na sebe vážou vodu a živiny tak účinně, že jsou pro rostliny jen těžko dostupné. Jílovité půdě se rovněž říká „studená půda“, protože se na rozdíl od písčité půdy jen velmi pomalu zahřívá, ale na podzim se také jen pomalu ochlazuje.
Čistě jílovitá půda se proto obtížně obdělává, kořeny rostlin mohou jen stěží pronikat hustou půdou a provzdušnění má k ideálu také daleko. Z těchto důvodů se mnohé mikroorganismy a rostliny v těžké jílovité půdě necítí dobře. Na jílovité půdě s obsahem jílu více než 75 % už nemohou růst.
U sprašové jílovité půdy je situace poněkud odlišná, protože obsah spraše zajišťuje určitou propustnost a může tak těžkou jílovitou půdu zkypřit. Nicméně zlepšení kvality půdy vyžaduje trochu práce.

Zahradnický tip pro jílovitý půdní typ: Pokud máte půdu s vysokým obsahem jílu, je třeba ji pravidelně rýt, aby se zkypřila. Kromě toho byste rozhodně měli do půdy přidávat písek a humus. Drenáž v hlubší vrstvě půdy složená z hrubších kamenů, písku a štěrku může zabránit zamokření. Velmi účinné je také položení drenážní hadice.

Tip na výsadbu: Ve středně těžké, sprašové nebo hlinité jílovité půdě s obsahem jílu 25 až 45 % mohou růst různé rostliny, například ovocné stromy, trvalky nebo zelenina. Protože je však půda na jaře často ještě velmi chladná, časný výsev se nedoporučuje. Je to proto, že většina semen má raději teplo a vlhko než vlhko a chlad. Mrkev nebo brambory mají také raději písčitou, sušší a teplou půdu.

compo image

4. Půdní typy: Hlinitá půda

Hlinité půdy jsou tvořeny směsí s přibližně stejným podílem jílu, spraše a písku, a mají tedy různé vlastnosti. Na rozdíl od lehké písčité půdy a těžké jílovité půdy se tato půda označuje jako „střední půda“. Je považována takříkajíc za zlatou střední cestu. Díky obsahu písku vodu dobře propouští, díky obsahu jílu však dostatečné množství vody také zadržuje. Rostliny mohou v půdě dobře zakořenit a půda je dostatečně provzdušněná. Kromě toho má tato půda často vysoký obsah živin, protože je schopna je dobře ukládat. Díky středně těžké struktuře půdy lze půdu poměrně dobře obdělávat. Je však třeba vynaložit trochu více úsilí než v případě písčité půdy.

Tip pro zahrady s hlinitým půdním typem: Pokud jste již několik let vysazovali do hlinité půdy rostliny se středními až vysokými nároky na živiny, je možné, že rostliny již živiny spotřebovaly. Proto je vhodné například na jaře aplikovat jednu dávku dlouhodobého hnojiva na trvalky, zeleninu nebo ovocné rostliny. V případě potřeby můžete dodatečně přihnojit tekutým hnojivem.

Tip pro výsadbu: Hlína je považována za velmi úrodnou, vhodnou v zásadě pro všechny užitkové rostliny. Podle toho, o jaké rostliny se jedná, můžete půdu před výsadbou ochudit pískem, nebo obohatit humusem.  

Sdílet

compo image

COMPO. Prostě krásné rostliny.

Ať už obě ruce levé nebo jako rozený zahradník - společně pro zelenější život.

Sledujte COMPO na:

Servis

Více o firmě COMPO