compo image
  1. COMPO
  2. Rady a tipy
  3. Péče o rostliny
  4. Bylinky, ovoce & zelenina
  5. Nejdůležitější činnosti v užitkové zahradě

Pěstování zeleniny

Nejdůležitější činnosti v užitkové zahradě

Pěstování čerstvé zeleniny přímo před vašimi dveřmi naštěstí není obtížné a po několika týdnech bude odměněno chutnou sklizní. Zde najdete praktické tipy jak správně na pěstování na záhonech.

Příprava

Nejdůležitější je správný základ

Aktivace půdy: Překopání, kypření, orba kultivátorem a srovnání půdy tvoří základ přípravy záhonu na výsev. Odstranit by se měly i kořeny a kameny. Výhoda: obděláváním půda schne a zahřívá se – to jsou dva důležité předpoklady pro dobrý růst rostlin. Kromě toho je podporován mikrobiální život v půdě, tedy rozkládání a přeměna odumřelých organických látek, jako jsou listy a kořeny, prostřednictvím půdních organismů. Další výhodou je omezení růstu plevelů. V této fázi mohou navíc pomoci aktivovat půdní život i hnojiva.

Naplnění výsevních nádob: Pokud se rozhodnete pro tento postup, měli byste používat pouze dobře vyčištěné nádoby a substrát s nízkým obsahem solí.

Kontrola osiva: Čerstvé osivo poskytne při klíčení ty nejlepší výsledky. Zbývající zásoby z předchozího roku lze stále použít, pokud byly skladovány v suchu a nebyly vystaveny minusovým teplotám.

compo image

Výsev

Záleží na správném načasování

Ochrana sazenic: Brzké výsevy od února do konce dubna se v ideálním případě provádějí pod sklo. Osivo jednoduše rovnoměrně vysejte do připravených výsevních nádob. Při teplotách kolem 20 °C se ve vlhkém substrátu v závislosti na druhu brzy objeví zdravé rostlinky.

Výsev na venkovní plochy:V závislosti na citlivosti druhu rostliny lze od konce března vysévat přímo do volné půdy. Výsev teplomilných bylinek a odrůd zeleniny byste měli provádět raději až od druhé poloviny května – přesněji řečeno po ledových mužích.

compo image

Péče

Intenzivní péče zajistí bohatou úrodu

Jednocení rostlin: Jakmile se dostatečně vyvinou zárodečné listy, mladé rostliny se vyjednotí. To je důležité pro zvětšení vzdálenosti mezi rostlinami a snížení rizika napadení houbami.

Výsadba sazenic: Dostatečně vzrostlé mladé rostliny se vysadí na připravený záhon. Pokud i ve druhé polovoně jara hrozí mráz, měli byste mladé plodiny před zmrznutím chránit fóliovým krytem nebo netkanou textilií.

Péče o záhon: Až do sklizně se zelenina a bylinky musí pravidelně zavlažovat, hnojit, a půda se musí prohrabávat a plít. Ochranu před znehodnocením úrody a zaáruku bohaté sklizeně mimo jiné zajišťuje také pravidelná kontrola výskytu škůdců na záhonech.

V zeleninové zahradě

Čemu byste při pěstování zeleniny měli věnovat pozornost

Čerstvá zelenina ze zahrady je bohatá na vitamíny a má jednoduše skvělou chuť. Jak ale vytvořit užitkovou zahradu a jaké odrůdy zeleniny jsou pro ni vhodné? Stejně jako u mnoha věcí je i zde nejdůležitější pečlivé plánování...

dozvědět se více

Sdílet